Vitajte na web. stránkách OZ CHPH Trenčín!

Vybor OZCHPH Trencin pozyva delegovanych zastupcov ZO na vyrocnu clensku schodzu dna 22.1.2017 o 9.00HOd v penzione ASTON v Tr. Stankovciach. Doplnený návrh PP 2017 a program Konferencie. Doniest poprosím zoznamy členov a nahlášky mat. potrieb

Štarty holubov OZ CHPH Trenčín tu...

 

 

Linky

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Maratón derby klub Slovensko

OZ CHPH Považská Bystrica

OZ CHPH Trnava

OZ CHPH Topoľčany

Ecoteam Matuška

 

Copyright © 2013 JohnyF